Etikoterapia
Dušan O.  Share

Alebo: Čomu sa venujem vo voľnom čase

Zdravie podporujúce pocity, myšlienky, emócie
 
Láska
Pokoj
Odpustenie
Uvoľnenie
Radosť
Podpora
Rešpekt
Dôvera
Vytrvalosť
Trpezlivosť
Prijatie
Prajnosť
Vďačnosť
Úcta

 

Myšlienky, pocity, emócie, ktoré nám poškodzujú zdravie
 
Strach
Agresivita
Krivda
Nenávisť
Pohŕdanie
Trápenie
Pýcha
Kritika, nespokojnosť
Závisť
Žiarlivosť
Ľútosť
Pocit viny
Výčitky